Garantii

GARANTII TINGIMUSED

Salvesta .pdf kujul siit

1. ÜLDIST 

1.1. MegaPC vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantii protseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.
1.1.1 MegaPC vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline. Toodetele, millel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, soovitame klientidel toimetada vigane seade remonti iseseisvalt.
1.2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on MegaPC poolt väljastatud arve/ saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on MegaPC õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
1.3.Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektsuses (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).
1.4. Klient kohustub seadme ära viima kolme (3) kuu jooksul arvestades töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on MegaPC-l  õigus seade utiliseerida.

2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood kehtib üleandmise hetkest, mis on märgitud arve/ saatelehele.  Ostuarve tuleb alles hoida, ilma selleta tootjagarantii ei kehti.
2.2. Garantiiaja pikkus ja regeerimis- või hooldamisaja kestvus on määratletud maaletooja poolt. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. (nt. IBM servicepack). Kui seda ei tehta, garantiilaiendus ei kehti.

3. GARANTII TEOSTAMINE

3.1. Garantiiremont teostatakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel teostatakse garantiiremont tootjatehase kaudu.
3.2. Arvutustehnika toimetamine garantiihoolduseks MegaPC'ele ja tagasi toimub Kliendi kulul. Erandiks on juhud kui seadmele kehtib On-site garantii, sellisel juhul teostatakse garantiiremont seadme paiknemise kohas. MegaPC katab kõik kulud vigase seadme toimetamisel maaletoojale ja tagasi meie hooldusosakonda.
3.3. Kui garantiilise seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks asendatakse seade garantiikorras võrdväärsega või võimaldatakse kliendile ostusummas poekrediiti.
3.3.1. Tarbijalemüügi puhul võib tarbija soovil tagastada ostusumma rahas tarbija pangakontole.
3.4. Hoolduse käigus võidakse lähtestada seadme tarkvara ja kustutada kogu seadmes olev info ja failid.

4. GARANTII ALLA EI KUULU:

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
4.2. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
4.7. Tooted, mille välimust on muudetud, mida on avatud/parandatud mitte tootja autoriseeritud hoolduses või millel on eemaldatud/katki tehtud garantii turvakleebis.

5. TARBIJA ÕIGUSED

5.1 Teil on õigus e-poest tellitud kaubad 14 päeva jooksul vahetada või tagastada. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata.
5.2 Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
5.3 Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.

6. DEFEKTI ILMNEMISEL TEGUTSEGE JÄRGMISELT
6.1 Lõpetage koheselt seadme kasutamine.
6.2 Leidke kauba ostuarve.
6.3 Kui tegemist on arvuti või nutiseadmega siis veenduge, et kõik lukud, paroolid, sõrmejäljega autoriseerimised jne on seadmelt eemaldatud ning seade on lahti seotud Teie kasutajakontost. Kui see on tegemata siis seadmele hooldust ei ole võimalik teostada!
6.5 Toimetage toode autoriseeritud hooldusesindusse.

NB! MegaPC ei kohustu tagasi ostma või ümber vahetama töökorras tooteid, mille klient on ostnud e-kauplusest. Konkreetse toote tagastamise või vahetamise võimaluse ja tingimused otsustab garantiiosakond.

Juhul kui garantiiremonti toodud seadmel ei leita valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga, võidakse töö tellijalt nõuda remonditellimuse käsitlustasu kuni €36.-. Esimese kuue kuu jooksul tarbijale tasu ei rakendata.